משאבות למערכות ספרינקלרים/מתזים UL/FM


משאבות למערכות ספרינקלרים/מתזים UL/FM
  • אנו ב-fix משאבות בע"מ מוכרים ומתקינים מערכות הגברת לחץ לכיבוי אש, כגון :
  1. משאבת הידרנטים, אשר מספקת לחץ מים לזרנוקים וגלגלונים .
  2. משאבת ספרינקלרים בעלת תקן  - UL/FM אשר מספקת לחץ מים בעת שריפה כשנפרץ ספרינקלר {מתז קומתי} 
  3. משאבת ג'וקי אשר שומרת על לחץ ומפצה על לחץ בצנרת ספרינקלרים כדי למנוע את הפעלת משאבת הספרינקלרים בעקבות שינוי קל בלחץ המים.
  • fix משאבות בע"מ מבצעת ביקורת תקופתית למערכת כיבוי אש ותיקינות המערכת אחת לשנה / לפי בקשת הלקוח.

    בדיקה שנתית מלאה לכל מערכות כיבוי האש למעט רכזת גילוי.