מז"ח


מז"ח

בדיקות שגרתיות ואישור שנתי על תקינות המז"ח ע"פ דרישת משרד הבריאות


                - אספקה והתקנה של כל סוגי המז"חים.

                -שירות טיפולים תיקונים ונזילות מז"חים.