הסכם שירות שנתי


הסכם שירות שנתי

אנו בFIX משאבות משווקים הסכם שירות שנתי

הסכם שירות מותאם לבקשת הלקוח, ההסכם יכלול לפי בקשת / צורך הלקוח :

1. שירות ביקורות ותקלות ללא חלפים לחדר משאבות

2. שירות ביקורות ותקלות כולל חלפים לחדר משאבות

3. שירות ביקורות ותקלות ללא חלפים למערכת סולארית

4. שירות ביקורות ותקלות כולל חלפים למערכת סולארית


בסיס הסכם שירות כולל:

1. 4 ביקורות בשנה לתקינות המערכת ומניעת נזקים עתידיים

2. קריאות שירות לתקלות לא צפויות 

3. ניקוי וחיטוי מאגר המים

תוספות להסכם שירות:

1. אחריות חלפים למערכות הפיקוד {לוחות חשמל של המערכת}
2.אחריות חלפים למשאבות הגברת לחץ {תיקון או החלפת משאבות במידת הצורך}

3. אחריות חלפים על מצופים חשמליים / מכלי לחץ  

4.אחריות חלפים על אביזרי צנרת כגון: אל חוזרים / ברזים / מגופים חשמליים / מחברים גמישים ועוד.. 

5. אחריות חלפים למשאבות כיבוי אש ומערכות הפיקוד שלהן { הידרנטים}


הנחות על חלפים עד 30% הנחה לבעלי הסכם ללא חלפים על תיקונים.